Ill Transport Te zamen Stationsplein Z.O.-Binnensingel Z.O.-Buitensingel Zuidwal 1022 M. 7 6 r 5 1047 M. 2e. Straten ten Z.W. van de Valkenboschkade: a. Meidoornstraat (ryweg Waalklinkers, trottoir Rijn klinkers) b. Jasmijnstraat (rijweg Waalklinkers); c. Hulststraat (rijweg Waalklinkers); d. Seringenstraat (rijweg -Waalklinkers, trottoir Rijn klinkers). Trottoirbanden werden herlegd over een lengte van 42.579 M. Bovendien werd van de nog van 1914 resteerende, en van de uit vorengenoemde straten afkomstige, door granieten banden vervangen, bruik bare hardsteenen trottoirbanden, langs nieuwe trottoirs, langs vroeger aangelegde trottoirgedeelten en voor ver nieuwing van hardsteenen banden 1177 M. verwerkt. Een oppervlakte van 733 M.2 aan stoepen en voor tuinen van particulieren werd kosteloos overgenomen, teneinde als trottoirs te worden ingericht, de gezamen lijke lengte der aldus verkregen trottoirs is 339 M. Behalve de bovengenoemde uitgevoerde bestratingen in reeds vroeger aangelegde straten, werden nieuwT bestraat met scorimbricks 9/20 c.M., met Waal- en Rijn klinkers en met ironbricks le. Trekvlietplein, tusschen de nieuwe Gasfabriek en de viaduct der H. IJ. S. M. (trottoirs Rijnklinkers en ironbricks) 3e. Straten in het bouwplan „Duinrust”: a. Thomsonlaan (rijwegen scoriaebricks 9/20 c.M.); b. Valkenboschplein (rijwegen scorimbricks 9/20 c.M., trottoir om plantsoen Rijnklinkers); c. leplaan (rijwegen scoriTebricks 9/20 c.M.); d. Fahrenheitstraat tusschen de Laan van Meerder- voort en de Eschdoornstraat (rijweg scoriaebricks 9/20 c.M.); e. Eschdoornstraat (rijweg scoritebricks 9/20 c.M.);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 111