28 34 RECAPITULATIE. Bedrag der werkelijke baten lasten Nadeelig saldo f 71.341,74 s 80.483,885 f 9.142,14 Volgens artikel 44. al. 3 en artikel 52, al. 4, 5, ti en 7 van het Reglement voor de Gemeentebank van Leening (No. 9 van 1911) wordt dit tekort door de Gemeente bijgepast. VERSLAG DER GEMEEN'TEBANK VAN LEERING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1121