28 L 36 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Specificatie der Bedrjjfsrekening. (Winst- en Verliesrekening). Begroot bedrag, Werkelijk bedrag. BATEN. Artikel 1. 9.497,53 f Administratieloon Artikel 11. 200— f Vast recht op rijwielen f 242,25 Artikel III. 810,— 840,— f 55.571,44 Artikel IV. I f 3.274,90» Rantsoen gel den van verkochte panden Artikel V. f 1.967,54» 2.000,— f Artikel VI. f Waardevermeerdering der effecten Artikel Vil. f f 141,64» Restitutie van verlies op verkochte panden Artikel VIIL. 14,45 Buitengewone ontvangsten f Ingehouden bedragen voor huur f 649,92 Overschotten van verkochte panden, aan de Bank vervallen f 1.610,— 3.947,42 2.000,— f f 50.000,— 9.000,— -r K- Intrest: van geloste en verkochte goud-, zilver-, linnen-, wol- en diverse panden. b. van geloste en verkochte effecten c. van voorschotten op pensioenen d. van effecten, aan de Bank toebehoo- rende f f 44.660,— f 49.204,02 500,— 4.000,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1122