28 507,26 92,10 600,— 100,— 1.100,— 50,— 1.000,— 800,— 650,— 3.600,— 295,08 450,45 5 1.101,73 11.48 1.225,93 5 1.329,55 671,42 5 f 4.340,12 600 1.300,— f 1.088,395 37 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. LASTEN. Begroot bedrag Werkelijk bedrag. Artikel I. Jaarwedden en gratificatiën f 41.131,— f 38.509,89 Artikel II. Pensioenen 1.733,— Artikel III. f f f Artikel IV. f f 489,035 f f f 251,48 5 240,— Artikel VI. Abonnement telephoon f f 811,58 550,— Artikel Vil. f f 155,37 s 300,— f f 250,— 550,— Artikel V. Duinwaterverbruik Bureaukosten Schoonhouden van de lokalen der Bank en van die van het Hulpkantoor en de Bijkantoren b. Onderhond meubilair c. Kantoorbehoeften d. Brandstoffen e. Drukwerk Assurantiën Brandverzekering b. Verzekering tegen inbraak en „oneer lijkheid en berooving van de ambte naren” f Kosten voor verlichting enz.: a. Gasverbruik b. Onderhoud gasgloeilicht c. Electriseh licht en stroom voor de liften 1.733,— f I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1123