28 38 VERSLAG DEK GEMEENTEBANK VAN LEENING. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. LASTEN. Artikel VIII. 2.250,— f f 2.250,— 3.700,— 3.700,— c. 3.450,— 3.450 3.1X10,— 3.000,— e. 3.600,— Artikel IX. f 11.332,22 f 9.000,— Artikel X. f 1.351,- f 1.239,64 Kosten der verkoopingen Artikel XI. f 16,96 f 25,— f Artikel XII. Tegemoetkoming wegens kas verschillen f 150,— Artikel XIII. f f 1.190,10s 1.207,06 s 750,— 775,— f Intrest van bij de Gemeente opgenomen gelden Kosteloos afgegeven panden op last der Justitie 2.990,— f 18.990,- f 18.990,— Verlies op verkochte panden: a. Op panden, in het Hoofdkantoor be leend b. Op panden, in de Hulp- en Bijkantoren beleend 3.600,-— 2.990,— 150,— f Huur van de gebouwen en de meubelen: Hoofdkantoor met Directeurswoning en de beide Hulpkantoren b. Bijkantoor Koningin Emmakade met het meubilair Bijkantoor te Scheveningen met het meubilair d. Bijkantoor Jan van Gojenstraat met het meubilair Bijkantoor Nieuwe Havendwarsstraat met het meubilair f. Vermoedelijke huur van het Bijkan toor B in de Korte Lombardstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1124