28 39 VERSLAG DER GEMEEXTEBANK VAN LEENING. LASTEN. Werkelijk bedrag. Artikel XIV. Waardevermindering der effecten f f 6,25 Artikel XV. meubelen gereed- en f 100,— f 112,59 5 Artikel XVI. Intrest aan gepension- van f f 6,58 Artikel XVII. Onvoorziene uitgaven f 50,— f 500,— f 204,61 f Bijdrage van de Gemeente aan het Weduwen en Weezenfonds Vergoeding neerden Afschrijving op schappen I Begroot bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1125