28 28 -10 41 Bijlage II. Bulans op 31 December 1915. f 578.255,24 f 578.255,24 Bijlage III. Beknopte inventaris »p 31 December 1915. f 1.407,41s f f 1.294,82 Effecten Rente effecten Kas Meubelen en gereedschappen Waarborgrechten voor nog te ontvangen Renteloos voorgeschoten kapitaal van de Gemeente Jaarwedden en gratificatiën Verlies door de Gemeente bü te passen Voorschotten op diverse panden: Goud en Zilver Linnen, Wol en diversen Effecten Pensioenen Kapitaal der Bank Leening by de Gemeente Onafgehaald overschot Gedeponeerde gelden De Gemeente ’s-Gravenhage 25868 16219 218 473 f 433.552,90 22.410,— 202,50 85.600,92 1.294,82 15.75 25.845,46 190,75 9.142,14 f 250.000,- 295.000.— 6.784,98 624.80 25.845,46 f 298.823.90 63.227,55 27.295,50 44.205,95 112,59s j Meubelen en gereedschappen in het Hoofdkantoor en de Bykantoren VERSLAG DER GEMEEXTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEEXTEBANK VAN LEENING. Boekwaarde. Boekwaarde op Si Dec. 19H. Afgeschreven 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1126