1 i 1 l 28 28 11 Totale beleening over het jaar 1915. Bijlage IV. J 1 I g 7, -1 -- 42 43 VERSLAG DER GEMEENEEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Goud en Zilver. Linnen, Wol en div. Totaal. Totaal. Goud en Zilver. ad. Kapitaal. ad. Kapitaal. ad. Kapitaal. Kapitaal. ad. ad. Kapitaal. ad. 1 150 150,— .3 175,— 525,— 1 200,— 200,— 2 230,— 460,— 1 250,— 250,— 1 115374 ad. f ad. If 359.677,80 ad. f 1.190.407,45 f 1.021.737,45 ad. ad. ad. f 667.129,65 46599 114195 3 1 5 10.560,— 3.674,— 115,— 120,— 125,— 2.967,50 1.956.60 I. 869,70 7.861.60 46,80 30.852,— 14.068,75 60.529,50 69.976,— 65.250,— 55.524, 30.299,50 62.884.- - 14.440,50 64.090,— 42.012, - 24.605, 27.264,— 12.510.— 44.820,— 34.116,— 30.296,— 32.368,— 23.706,— 42.900, — 15.3.34,- 20.928,— 18.330,— 8.512. 27.150,— 10.656,— 14.904,— 22.400. II. 520,— 20.500, — 7.535,— 15.900, — 8.385,— 11.970,— 10.500, — 11.520, 5.270 7.650,— 2.565,— 22.400,— 945,— 5.170,— 1.380,— 5.520,— 6.500,— 3.770.— 945,— 6.020,— 580,— 14.700,— 310,— 3.360,— 990,— 1.700,— 5.950,— 1.080,— 740,— 760,— 585,— 14.000,— 2.940,— 5.280,— 225,— 5.060,— 1.680,— 10.500,— 1.300,— 1.350,— 275,— 2.240,— 9.900,— 1.550,— 640,— 1.320, - 838,— 259,20 329,— 1.362.40 10,80 8.888,— 3.563,75 18.337,50 26.714,— 29.450,— 26.823,— 17.006,50 30.348.— 9.238,50 36.585,— 32.760 21.000,— 23.168,— 11.610,— 36.720, — 27.660, — 23.632,— 24.256,— 17.424, - 32.340,— 11.660, — 17.232,— 16.874,— 8.008,— 24.720, — 9.984,— 13.968,— 21.240,— 10.980.— 20.000,— 7.260,— 15.420,— 7.995,— 11.550,— 9.975,— 0.50 f 0,60 0;70 0.80 0,90 1,— 1.25 1,50 2, - 2,50 3, — 3,50 4, — 4,50 •r>,- 7- 8 10,— 12 14 16,— 18,- 20,— 22.— 24,— 26,— 28,— 30.— 32,— 36,— 40,— 45,— 50,— 55,— 60,— 65,— 70,— 75,— 345,— 120,— 625,— 830.729,65 hl46642| f 1.021.737,45 80,— 85,— 90,— 95,— 100,— 105,— 1 to ns, 120,— 125,— 130,— 135,— 140,— 145,— 150,— 155,— 160,— 165,— 170,— 175,— 180,— 185,— 190,— 195,— 200,— 210,— 220,— 225,— 230,— 240,— 250,— 260,— 270,— 275,— 280,— 300,— 310,— 320,— 330,— 354.607,80 260794 144!f 62 85 27 224 9 47 12 46 52 29 7 43 4 98 “I 21 10 34 6 4 4 3 70 14 24 1 22 7 42 5 5’ 1; 8 33 5 2 4 262016 f 80,— 85,— 90,— 95,— 100,— 114195 137 f 60 82 26 211 9 47 9 45 47 29 7 43 4 97 2 21 6 10 31 6 4 4 3 69 14 24 1 20 7 41 5: 5 1 8 33 4259 f 2829 2201 8124 40 221'21 81114 28128 21631] 14320 9667 3798 8134 1156 5501 1542 5 I 5 512 1(H) 810 538 476 507 349 528 167 154 56 18 81 21 26 29 12 10 5 8 6 6 7 f 354.607,80 260794 5935 f 3261 2671 9827 52 30852 11255 40353 34988 26100 1,8508 8657 15721 3209j 12818 70021 3515 3408 13901 4482 2843 2164 2023 1317 2145 697 872 705 304 905 333 414 560 256 410 137 265 129 171 140 80,— 85,— 90,-1 95,— 100,— 105,— 1 lo ll 5,— 120,— 125,— 130,— 135,— 140,— 145,— 150,— 155,— 160,— 165,— 170,—’ 175,— 180,— 185,— 190,— 195,— 200,— 210,—j 220,— 225,— 230,— 240,- 250,— 260,- 270,— 275,- 280,— 300,— 310,— 320,— 3.30,— 0,50 f 0.60 0,70,1 0,80 0,90 l.-l 1,25! 1,501 2>— 2,50 3, -i 3.50 4, — 4,50 5, - 6, - 8, — 9, — 10,- 12,— 14,- 10, - lx,-i 20,-1 22,— 24,—i 26,— 28.—: 30,-1 32,— 36,— 40,—i 45,— 50,—j 55,— 60,— 65,— 70,— 75,— Linnen, Wol en div. Kapitaal. 0,50 f 0.60 0,70 0,80 0,90: 1,— 1,25 1,50 2. — 2.50 3, ~ 3.50 4 4,50 5 6- 7,— x,-: 9,— 10,— 12.- 14,- 16,— 18,— 20,—; 22,— 24,— 26,— 28,—, 30,-1 32,— 36,—' 40,— 45,— 50,— 55,— 60,— 65,—i 70,— 75,—! 1676 f 432 470 1703 12 8828] 2851 12225 13357 11780 8941 4859 7587 2053 7317 5460 3000 2-90 1290 3672 2305 1688 1516 968 1617 530 718 649 286 «24 312 388 531 244 400 132 257 123 165 133 560,— 170,— 270,— 95,— 1.300,— i 2.129,50 |l 1.697,40 I 1.540,70 ll 6.499,20 I 36,— 22.024,— 10.505, — 42.192,— 43.262.— 35.800,—' 28.701,— 13.293,— 32.536,— 5.202,— 27.505, — 9.252,— 3.605,— 4.096,— 900 8.100, 6.456,— 6.664,— 8.112,— 6.282,— 10.560,— I; 3.674,— 3.696.— 1 1.456,— 1 504,- 2.430,— 672,— ii 936,— 1.160,— I 540,— 500,— 275,- 4X0.— 390,— 420,— 525,- Ij f 667.129,65 146599 10.960,— h 5.100,— I 7.380,— 2.470,— 21.100,— 945,— 5.170,— 5.875,— II 3.770,— 945,— 6.020,— 580,— 14.550,— 310,— 3.360,— 990,— 1.700,— 5.425,— 1.080,— 740,— 760,— 585,— 13.800,— 2.940,— 5.280,— 225,— 4.600, 1.680,— 10.250,— 1.300,— 1.350,— 275,— 2.240, 9.900,— 1.550.— 640,— 1.320 7 f 2 3 1 13 1.035 1 5.400,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1127