28 4 OPQAVEN OMTRENT DE HULPBANK. LASTEN. f 1134.— Totaal der lasten f 2716.68 737.15 n Toestand aan het einde van het boekjaar. f Totaal (debet) f 46441.15 f 28350.— f 46441.15 Totaal (credit) .i-sd vem fejthrtii SO Is A-iii tl Sill ■•Hi t n n Eigen kapitaal of reservefonds Overige crediteuren Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren Bedrag der winst Bestemming der winst: onverdeeld Bedrag van het verlies Wijze waarop het verlies is gedekt: 19731.15 20710.— 6000.— 13.56 1569.12 Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder rente 15500,— 737,15 1854.— t Uitkeering aan aandeelhouders in den loop van het boekjaar Rente van kapitalen Restitutie van renten Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving wegens oninbaarheid Andere lasten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1133