Bijlage 28 III. 1°. van het aantal inlagen in het boek- 29,575 23,214 107.026,81 f 7.144.182,26 2.879.339,51 f 4,264,842,75 50.145,34 11.826,09 f 4.326.814,18 i Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan de in leggers uitbetaalde rente) 4.157.523,63 2.879.631,82 1175 7891 13443 6645 421 boekjaar f (Hieronder niet op te nemen de rente, die bü het tegoed is gevoegd.) Rente aan de inleggers toegekend a 2FI> en 2 (onverschillig of die rente is uitbe taald, dan wel bij het tegoed is gevoegd). OPGAVEN omtrent dc spaarbank te ’s-Gravenhage, gesticht door het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen”, over het boekjaar 1915. Tegoed der inleggers aün het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds van waarde verschillen op effecten Overige crediteuren aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarden van de bank aan het einde van het boekjaar 1 tot beneden f 10 aan inleggers in het Totaal jaar gedaan Aantal uitbetalingen boekjaar gedaan Tegoed der inleggers in het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar Aantal inlagen in het boekjaar gedaan be neden één gulden Aantal inlagen van f iv 190 100 1000 1000 en hooger w vuiu^, WV1 5ÜUUIC11IJC Li W LFVCIX J cl Cl 1* n 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1134