1 28 7 Tot ultimo December 1915 waren 1172 Spaarbusjes in omloop, waarin f 184.468.30 bespaard werd. De spaarbank beeft bijkantoren aan bet Koningsplein no. 29, aan de Vaillantlaan no. 225, aan den Scheukweg no. 60 en aan de Frederik Hendriklaan no. 200. Voor inleggers worden op verzoek effecten en Spaar boekjes in bewaring genomen en uit hun saldo effecten aangekocht. Pensioenverzekering, ingaande op 65-jarigen leeftijd, en verzekering ran kapitaal bij overlijden, uit spaarintrest. Kostelooze tusschenkomst voor het betaleu van alle Rijks- belastingen. - OPGAVEN SPAARBANK TOT NOT VAN 'T ALGEMEEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1136