i; i I 28 - 2778 1065 317 607 663 126 2778 Geen. 209,— 82,— 291 38.901,38’ 39.192,38’ 9 OPGAVEN SPAARBANK TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN. f 8.734.21 niet een Geen. beleg- f 27.015,58 Totaal der baten f 27.015,58 w w 1» 10 100 1000 65.916,96’ 38.901,38^ 1 tot beneden f 10 100 1000 en hooger Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen, waar gelegenheid tot sparen bestaat Overzicht der Winst en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, rente van de gelden Waardevermeerdering van effecten Andere baten: Winst bij verkoop van spaar bankboekjes 99 Ja, door middel van de voorschotbank van het Departement Scheveningen, welke de benoodigde gelden tot een maximum van f 10.000 van de spaarbank betrekt. Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: «.het bedrag der voorschotten onder borg tocht, (niet die onder hypothecair ver band) verleend b. het bedrag der voorschotten op pensioenen Aantal der in omloop zijnde spaarbankboek jes aan het einde van het boekjaar. bedrag beneden één gulden van f LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 15.739,46 Bedrag der administratiekosten 1.418,15 Waardevermindering van effecten enz. volgens koers 31 Dec. 1915 46.183,53 Andere lasten 2.575,82s Totaal der lasten - Verlies over het boekjaar f Afschrijving en reserve. De afschrijving huizen bedraagt meubelen f 99 f Saldo verlies . f Van de reserve genomen f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1138