113 a. Bloemfonteinstraat tusschen de Boerenstraat en het reeds bestaande straatgedeelte (rijweg Waalklinkers); b. straatgedeelten bij de Bloemfonteinstraat, in het verlengde van de Boerenstraat (rijweg Waalklinkers); c. Boerenstraat tusschen de Bloemfonteinstraat en het reeds bestaande straatgedeelte (rijweg Waalklinkers, trottoir om plantsoen Rijnklinkers); d. de verlengde Fisherstraat, van de Boerenstraat af (ryweg Waalklinkers); e. straatvak bij de Fisherstraat, in het verlengde van de Boerenstraat (rijweg Waalklinkers); 10e. een ongenaamde straat, loopende van de samen komst van de Houtrustlaan met de Laan van Poot af, eerst in Z. W. en vervolgens in N. W. richting naar het Restaurant in de Boschjes van Poot (rijweg Waalklinkers); He. Raamweg tusschen de Groenhovenstraat enden Waalsdorperweg (Mac-Adam-rijweg verwisseld met Waal klinkers). 8e. Straten ten Z. W. van het Afvoerkanaal: a. gedeelte Houtrustweg bij de Zeesluis (rijwreg Waal klinkers, trottoir Rijnklinkers); b. één straat, loopende van den Houtrustweg nabij de Zeesluis eerst in Z. W. en vervolgens in Z. O. richting naar een in Z. W. richting geprojecteerde straat (rijweg Waalklinkers, trottoir Rijnklinkers); c. tw ee straten ten Z. O. van en evenwijdig aan het eerste gedeelte van de bovenbedoelde straat, verbindende den Houtrustweg met het tweede gedeelte van de sub b genoemde straat (rijwegen Waalklinkers); 9e. verlenging van den Houtrustweg wegens het maken van de persleiding naar het Afvoerkanaal (rijw-eg Waalklinkers); 10566 M. 592 11158 M. Nieuwe trottoirs met hardsteenen- en granietbanden werden gelegd in de navolgende der bovengenoemde nieuw aangelegde straten of straatgedeelten: die genoemd sub. 3 n n 4 (graniet) Te zamen 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 113