111 Bijlage 29 I. Beheer. II. Algemeene opmerkingen. a VERSLAG omtrent de Brandweer der Gemeente 's-Gravenhage over het jaar 191ö. serreruiten en halen van een - De Commissie van Bijstand voor de Brandweer bestond, onder voorzitterschap van den Burgemeester, uit de heeren W. A. T. de Meester, M. M. Couvée Jr., S. Vas Dias en W. P. G. Beladingen. Van 1 Januari tot en met 31 December hadden plaats: 73 schoorsteenbranden 174 kleine binnenbranden 12 zware binnenbranden 14 uitslaande branden 32 buitengewone branden te zamen 305 branden. Bovendien waren er 52 brandge- ruchten, benevens 284 baldadige alarmeeringen door middel van brandschellen, terwijl nog 24 maal uitgerukt werd voor het verleenen van hulp in bijzondere omstandigheden, als het leegpompen van een door storm gezonken tjalk, het uitschakelen van een gedeelte van den arbeidsdraad van de H. T. M., voor het opheffen van een aardsluiting, voor het overstroomen van een sousterrain, voor een gasontplof fing, voor het door storm inwaaien van meerdere malen voor het uit het water paard, enz., enz. Hieronder zij eindelijk ook vermeld de hulp ver leening bij zware uitslaande branden, achtereenvolgens op 6 Maart en 16 Mei te Delft en Rijswijk. Te Delft stond de Infanterie- kazerne aan de Paardenmarkt in brand en te Rijswijk het hotel „Leeuwendaal”. Bij beide branden werd de eerst sedert begin Maart 1915 in dienst gestelde nieuwe motor- brandspuit met drie krachtige stralen in werking gesteld. In het geheel werd de Brandweer dus 665 maal opgeroe pen. Het aantal baldadige alarmeeringen komt vrijwel 8 I ■i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1141