1 29 U Hf 1 S 11 IQ 7 I. 3 33 2629I Totaal I 29 24 9 13 22 29 137 7 4 1 3 1 289 32 2 73 174 8 25 Schoorsteenbranden Kleine binnenbranden Zware binnenbranden Uitslaande branden Buitengewone branden 1 9 171 4 1 10 18 1 1 2 2 14 2 3 14 8 26 2 1 6 13 1 3 12 18 1 1 1 1 2 16 i 73 174 12 14 32 50 4 1 10 1 4 16 1 4 1 9 11 14 1 1 I 2 12 9 12 D. Staat, aangevende in welke wyk der gemeente de branden hebben plaats gehad in het jaar 1915. in. 2 6 1 50’ Ramoneur. 7 Ramoneur en sehoorsteenijzers. Ramoneur en emmers water. Ramoneur, schoorsteenijzers en emmers water. Ramoneur en kleine straal motorspuit. Ramoneur, stootijzers en kamerslang. Kleine middelen: emmers water, blusch- kwast, dekens, melk, zand, vloerkleedjes, natte doeken, Theofakkel, afsluiten van den schoorsteen, afsluiten benzinetoevoer, enz. Kamerslang. Kamerslang en emmers water. Kleine slang aan de motorspuit. Kleine slang aan de motorspuit en emmers water. Een straal waterleiding. Een straal waterleiding en kamerslang. Een straal waterleiding en kleine straal motorspuit. Een straal waterleiding en een straal mo torspuit. Transporteer en. 6 17 1 4| 7 E. Gebezigde blusehmiddelen in het jaar 1915. èU- ih I 32 16 v. vi. branden, g e i VERSLAS DER BRANDWEER. W IJ K. II. IV. Vil. VIII. IX. X. XI. XII. 305 43 BLUSCHMIDDELEN. i I 2 1 1 J 1 1 12 3 12 3 3 gj!lu6n. i n i P

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1147