I l I I I I Ijl 1| 3 »i «y 29 hl iil 32 2 motorspuit. 1 1 1 1 1 305 73 174 12 14 32 6 2 1 1 1 12 5 2 2 3 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 24 284 12 32 52 73 14 11 4 1 5 12 I 6 7 29 9 18 12 285 103 135 74 39 2 4 2 u~ 5 5 1 174 1 665 124 48 79 28 4 8 3 1 Kazerne Prinsestraat Kazerne Scheveningen Post Rijswijkscheweg Post Daguerrestraat Post Theresiastraat Kazernes Prinsestraat en Scheveningen Kazerne Prinsestraat en Post Rijswijkscheweg Kazerne Prinsestraat en Post Daguerrestraat Kazerne Prinsestraat en Post Theresiastraat Kazerne Prinsestraat, Post Rtfsw. weg en Daguerrestr. Kazerne Scheveningen en Post Daguerrestraat Totaal s S F. Staat, aangevende het aantal malen, dat en waarvoor iedere kazerne of post in 1915 is uitgerukt. 1? 80 28 27 20 12 19 9 5 13 5 SI Ss' 73 174 - - 289 Transport. 1 Twee stralen waterleiding. 3 Twee stralen waterleiding en kleine straal motorspuit. 2j Twee stralen waterleiding en een straal motorspuit. 1 Twee stralen en kleine straal van de mo torspuit en een straal waterleiding. 1 Drie stralen waterleiding en kleine straal motorspuit. 1 Vier stralen wrater leiding, drie stralen motor spuit en twee stralen van den stoomspuit. Drie stralen van den motorspuit, vier stra len van de stoomspuiten, zes stralen van de waterleiding en één straal van den binnen brandkraan. 8 VERSLAG DEK BRANDWEER. BLUSCH MIDDELEN. i Binnen’ branden. SI Binnen- i. a branden. UIT

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1148