29 10 73 1 I 2 H. Staat, aangevende het aantal alarmeeringen per dag. 665 365 dagen 73 |174 |305 118 186 132 104 70 48 7 118 93 44 26 14 8 1 2 3 4 5 6 7 2 2 1 1 1 1 1 1 159 3 1 6 1 1 g geen enkele maal 1 maal I 13 i 5 I dag 1 6 Rooken in bed. In brand geraken van kleeding door te dicht plaats te nemen by een open haard. i Vuil verbranden. Vallen van spek in een rookkast. Misdadige aanslag (Houten kistje met kruit- patronen). Gasontploffing. Werpen van heete aseh in de vuilnisbak. Niet dooven van een vuurpot door lood gieters. Aansteken van een gaslamp in winkel- étalage. Zelfontbranding van carbid in steenkolen. Omvallen van een spirituslainpje. Vullen van een benzinelamp by open licht. Inslaan van den bliksem. Lek in een gasleiding. Ondoelmatige plaatsing van een kachelpyp. Brandende briquet op houten vloerplaatsen. Terugslag naar den carburator van een automobiel. Totaal. 3 i g 24 1277 Transport. 11 VERSLAG DER BRANDWEER. OORZAKEN. 1 1 1 1 Alarmeeringen. DAGE X. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 n n 1 2 1 Totaal aantal alarmeeringen. w w n a s 12 14 32 Binnen branden. a: 61 dagen van V n 1 sc ■Ss 4 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1150