i l 1 I c I 11 11 i i 29 I ld -91 g E 11! r 11 3 30' IX K. Bewaking van schouwburgen en andere gebouwen. 1167 34 71 138 347 15 Te zanten 1958 3303 I II III IV S 10' 9' 13' 10' 9' 10' 11' 12 53 35 119 I 63 1 2 109 71 297 366 384 39 247 91 180 5 1' 3' 3' 2' g. 6'24" 4 17" 4' 8" 4'45" V VI VII vin 1. Staat, aangevende het minimum, maximum en het gemiddelde aantal minuten in elke wijk, voordat de eerste hulp verleend werd. 4' I i 2' i i' i i Koninklijke Schouwburg Gebouw voor Kunsten en Weten schappen Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap Princesseschouwburg Theater Verkade L. Bouwmeester Theater (Flora) Scala Diligentia De Seinpost - Theaterzaal (Kurhaus) Circus Schumann Houtrust (Concours hippique) j 11 3 30' IX 10' 5' X 12' 5' XI 11' 6 41" XII 5' 6 30" 7'10' 5'12"| Jo9 297 351 384 39 128 91 117 3 1 297 336 384 39 9 91 54 1 h I 3' VERSLAG DER BRANDWEER. Aantal malen bewaakt door SCHOUWBURGEN, ENZ. 1 man. man. 5 man. man. I 3 ii a £3 l S’ >*3 H E 7 213 i 247 i 56 36 3 F

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1151