29 16 VERSLAG DER BKAM>W EER. door een zware binnenbrand in perceel Zuidwal 50, welke bedwongen werd met 1 straal van de waterleiding en den kleinen straal van de motorbrandspuit. Vermoedelijk is deze brand ontstaan door een op den keukenvloer in de le verdieping neergelegde niet uitgedoofde briquet, welke door het plafond brand veroorzaakte in de daaronder ge legen wasscberij en welke brand zich verder voortplantte in kastjes onder een naar de 2e verdieping voerende trap. 8 December. Uitslaande brand in perceel Nieuwe Mol straat 44 (stapelpakhuis voor oud papier), waarbij een brandwacht door een val ernstig verwond werd aan het rechteroog. De brand werd gebluscht met 1 straal van de waterleiding, benevens 2 stralen en den kleinen straal van de motorbrandspuit. Deze brand liet zich in deze zeer dicht bewoonde buurt aanvankelijk ernstig aanzien. 20 December. Uitslaande brand in een woonscheepje, tevens dienende tot het vervoer van lompen, liggende in de Laakhaven. De brand werd met 1 straal van de water leiding gebluscht, het scheepje brandde nagenoeg geheel uit. Tijdens en na afloop van de blussching werd een hand- brandspuit in werking gesteld, om het leeg te pompen en voor zinken te behoeden. 20 December. Uitslaande brand in een onbewoonbaar verklaarde woning aan de Hemsterhuisstraat, waarin ge vestigd was een vischbakkerij. Met 2 stralen op de water leiding werd de brand bedwongen. Een knecht had zich bij het inslaan van een ruit kleine snijwonden toegebracht; hij werd door de Brandweer verbonden. 30 December. Uitslaande brand in een aan één zijde open ijzeren loods van ongeveer 23 M./6 M. in de meubelfabriek van de Firma Pander, Zuid-Binnensingel 37. Deze loods, dienende in de le en 2e verdieping als opslagplaats van over het algemeen kostbare houtsoorten en op den be gane grond ingericht voor werkplaats, waarin tal van electromotoren geplaatst waren, stond reeds fel te bran den, toen ongeveer gelijktijdig de in de fabriek wonende portier en een politieagent den brand bemerkten. Toen de le Brandmeester met de motorspuit nabij de brandschel Prinsegracht aankwam, waarmede de Brand weer gealarmeerd was, was reeds uit de verte te zien, dat men met een zeer ernstigen brand te doen had en kon on middellijk het bericht „zware uitslaande brand bij Pander” geseind worden, waardoor onmiddellijk meerdere hulp verzekerd was. Achtereenvolgens werden in werking gesteld de motor- hrandspuit, twee stoombrandspuiten, waarvan een van Scheveningen, en een haspelwagen, waardoor de brand

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1154