29 19 Gedurende 2 4 5 6 7 8 9 28 40 99 69 45 88 19 8 11 8 3 2 terugkeerden, moest het aantal mobilisatie-brandwachts tot 20 worden teruggebracht. Voor de 17, die om verschillende hierboven aangegeven redenen, werden afgevoerd, werden er 13 anderen aange steld, zoodat 1 man aan het einde van het jaar aan de sterkte ontbrak. met de motorbrandspuit werd veel geoefend, ten einde bij ontvangst van den tweeden wagen van dit soort, over een voldoend aantal geoefende manschappen te beschikken, om dadelijk tot de indienststelling te kun nen overgaan. De automobiel-oefenwagen, het vorig jaar aangeschaft, werd geregeld gebezigd tot het opleiden tot chauffeur, in hoofdzaak van koetsiers en hoofdbrandwachts. Voortgegaan werd met het geven van les in Eerste Hulp bij Ongelukken en met den herhalingscursus daarin voor hen, die reeds een volledigen cursus hebben doorloopen. Vijfmaal werd dit jaar door manschappen van de Brandweer de eerste hulp verleend aan particulieren bij verwondingen, tengevolge van brand als anderszins op de plaats van den brand, benevens nog tienmaal, hetzij aan de kazernes of posten of bij toevallige ontmoetingen op straat, in het geheel dus 15 maal of 4 maal minder dan het vorige jaar. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 2/6 Juni 1915 N°. 12334/75 Afd. G. B. werd toestemming In dit verslagjaar waren ziek: dagen niemand. 1 man. Het gedrag der manschappen was over het geheel zeer goed. De oefeningen met blusch- en redmateriaal, in de besturing en behandeling der automobielstoomspuiten en van de motorbrandspuit, zoo mede oefeningen in het uit schakelen van het bovengrondsche net der electrische tram, hadden geregeld plaats. Vooral VERSLAG DER BRANDWEER. 19 w 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 3 10 13 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1157