29 22 VIII. Materieel. ver- van ft In het gebrek aan lokaliteit voor smederij, magazijn en theorielokalen werd ten deele voorzien door bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 26 October 1915 N°. 19274/31 Afd. G. B. de woning van den machinist als zoodanig buiten gebruik te stellen en bij het Centraal station bij te trekken. In de wagenremise van het Centraalstation werd vooi de automobiele voertuigen, een werkput gemetseld. Het materieel is in goeden staat. Op 31 December was het volgende hoofdmatérieel in dienst: 1°. In het Centraalstation: 1 Automobiel-motorbrandspuit; 2 éénpaards slangenwagens; 2 automobiel-stoombrandspuiten; 1 automobiel-commandantswagen (tevens tot vervoer van bluschmateriaal); 1 afrijbrik; 1 automobiel-oefenwagen, tevens dienende tot voer van personeel en materieel; aantal paarden 3. 2°. In de kazerne te Scbeveniugen: 2 éénpaards slangenwagens; 1 automobiel-stoombrandspuit; 1 afrijbrik; aantal paarden 2. 3°. In de post Rijswijksche Weg: 1 éénpaards slangenwagen; 1 éénpaards handspuit op wagen; aantal paarden 1. 4°. In de post Daguerrestraat: 1 éénpaards slangenwagen; aantal paarden 1. 5°. In de post Theresiastraat: 1 éénpaards slangenwagen: 1 éénpaards handspuit op wagen; aantal paarden 1. Bovendien is nog het volgende materieel aanwezig: 1 éénpaards slangenwagen; 1 éénpaards dienstvoertuig voor den Commandant (te vens tot vervoer van bluschmateriaal); 6 handslangenwagens (waarvan 2 ter beschikking de militairen). De voor brandblussching beschikbare hoeveelheid slan gen bedroeg op 31 December: VERSLAG der brandweer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1160