29 23 VERSLAG DEK BRANDWEER. de binnenbrand- IX. Brandputten en brandkranen. X. Brandweertelegraaf. De door werkzaamheden in den grond, ten behoeve van andere dienstvakken, of door slijtage ontstane beschadi gingen van de brandweerkabels werden steeds zoo spoe dig mogelijk hersteld, zoodat de dienst daardoor niet ge stoord werd. Het aantal publieke buitenbrandsehellen werd met 4 vermeerderd, welke geplaatst werden in de Het aantal brandkranen in de publieke straat -werd met 84 vermeerderd en bedroeg op 31 December 3502. Op denzelfden datum waren in de Gemeentegebouwen aanwezig 248 en in de Rijkssgebouwen 321 binnenbrand- kranen. Op de brandkranen in de Rijks- en Gemeente gebouwen met daarbij behoorende slangen werd voort durend toezicht gehouden. Het aantal brandputten, systeem Stang, noch dat, het welk met de grachten in verbinding staat, onderging wij ziging. Hun aantal bedraagt respectievelijk 58 en 34. Bij den Hoogen Duinweg en nabij de Cremerbank wer den afritten gemaakt naar de Waterpartij in de Scheve- ningsche boschjes, ten dienste der automobiel-brandspuiten en den motorbrandspuit. In het Centraalstation: 2078 M. linnenslang met gummivoering van 2‘/i". 2424 M. van 2Vs". In de kazerne te Scheveningen: 030 M. linnenslang met gummivoering van 2*/s". 945 M. van 21/s". In den post Rijswijksche Weg: 466 M. linnenslang met gummivoering van 21/j". 641 M. van 21//'. In den post Daguerrestraat: 470 M. linnenslang met gummivoering van 2*/a". 382 M. van 21/.'. In den post Theresiastraat: 439 M. linnenslang met gummivoering van 2l/s". 552 M. van 2,/1". Dus totaal 9027 M. slang. Bovendien nog aanwezig: 338 M. slang van 2*/s" voor oefeningen; 704 M. slang van l1/»" als reserve voor kranen in Gemeente- en Rijksgebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1161