29 24 VERSLA»; HER BRANDWEER. van zichtoaar van aanhoudende baldadige alanneering met de Kortenbosch te voorkomen, werd deze publieke binnenbrandsehel in het van Musscheubroekstraat, op de Slachthuiskade, Wete- ringkade en het Schalkburgerplein. De brandschel van het Ministerie van Binnerdandsche Zaken, welke tijdens den aanbouw, weggenomen was. werd herplaatst, die van het Ministerie van Waterstaat werd verplaatst naar de bodenkamer, terwijl die van het vroe gere gebouw van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken werd weggenomen. Voorts werd een binnenbrandsehel geplaatst in de voor militairen door de gemeente gebouwde paardenstallen aan de Messstraat en op kosten van de Naamlooze Vennoot schap tot exploitatie van den Prineesse-Schouwburg een in dit gebouw. Om de buitenbrandschel vervangen door een Café Noordstraat 2. Gereed gekomen werd met het in de onmiddellijke nabij heid verplaatsen van eenige daarvoor iu aanmerking komende brandschellen, teneinde ze voor het publiek beter te plaatsen en waarvan tevens vermindering het aantal baldadige alarmeeringen verwacht wordt. Verplaatst werden: Brandschel posthuis Zeebad (nood zakelijk geworden door het wegbreken van het politie- posthuis, waartegen deze schel geplaatst was), Willen van Outhoornstraat, Swaïnmerdamstraat, Gemeentewerf, Frankenslag, Tournooiveld, Militaire Hoofdwacht, Jager- straatje, Javastraat, Atjehstraat, Bonistraat, Balistraat, Tollensstraat, Hugo de Grootstraat, Veenkade, Aschstaal, Westerbaenstraat, Rozenburgstraat, Hobbema st raat en Boekhorststraat. De brandschellen Boekhorststraat, Groot Hertoginne- laan, Villa Zandvliet (thans Bezuidenhout nabij de Emma- straat), Stadhoudersplein (thans Stadhouderslaan) en Wagenstraat werden vervangen door brandschellen met wekkerinrichting, teneinde bij baldadige alarmeering de aandacht van het voorbijgaand publiek te trekken. Een begin werd gemaakt om bij alle brievenbussen borden te plaatsen, waarop vermeld staat de plaats van de dichtstnabijzijnde publieke brandschel en wel achter eenvolgens voor de brandschellen behoorende tot de pos ten Rijswijksche plein, Theresiastraat, Daguerrestraat en de kazerne te Scheveningen. In de binnenbrandschellen van „Verkade’s Theater”, Oude Mannen- en Vrouwenhuis hoek Hobbemastraat, Kur- haus, Grand Hotel, Seinpost, van Speijkstraat 58, Kouink-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1162