By lage 30 I HOOFDSTUK I. Voorschriften, betreffende aan de woningen te stellen eischen. 5. Toepassing van art. 8 der Woningwet. Art. 8 der Woningwet werd niet toegepast. 4. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, nopens behoorlijke bewoning, zuivering van ongedierte, afscheiding van slaapplaatsen en overbevolking. Nieuwe voorschriften als sub 2, 3 en 4 bedoeld, werden niet vastgesteld. 2. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, betreffende de eischen, waaraan moet worden voldaan bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van woningen. 3. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, be treffende de eischen, waaraan moet worden voldaan met betrekking tot bestaande, niet onder 2 begrepen woningen. 1. Voorschriften, door den Gemeenteraad vastgesteld, betreffende de eischen, waaraan moet worden voldaan bij het bouwen van woningen. Bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 22 November 1915 werd artikel 35 3 der Bouw- eu Woonverordening van 7 Mei 1916 in dier voege gewijzigd, dat Burgemeester en Wethouders ook voor het gedeelte der Gemeente buiten de oude Singelgraehten vrijstelling kunnen verleenen van het verbod tot het hebben van één hoofdingang, gang, trap of portaal voor meer dan vier woningen. VERSLAG, bedoeld bij artikel 52 der Woningwet, over het tijdvak van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1164