30 HOOFDSTUK III. Onbewoonbaarverklaring, ontruiming', sluiting en afbraak. 1]. Onbewoonbaarverklariug ingevolge artikel 18, le lid, der Woningwet, met opgave van het aantal onbewoonbaar- verklaarde woningen. Ingevolge artikel 18, le lid, der Woningwet werden 10 woningen onbewoonbaar verklaard en wel bij Raadsbesluit van: 28 Juni 1915 1 woning aan het Spui, 9 Augustus 1915 7 woningen aan het Slop van Willem- Klein, 13 September 1915 2 woningen aan de Weststraat. 12. Onbewoonbaarverklariug ingevolge artikel 18, 2e lid, ■r Woningwet. 1 4 2 1 woning 2 woningen 1 woning 2 woningen aan het Slop De aanschrijvingen betroffen: 4 woningen aan de Raamstraat, 1 woning aan den Loosduinscheweg, 4 woningen aan de Zorgvlietstraat, eveneens aan de Zorgvlietstraat, van Willem-Klein, de Wagenstraat, Hannemanstraat, den Noordwal, de Nieuwe Haven, Koediefstraat, Bleekerslaan. Van de woningen aan de Pletterijstraat nos. 28—104 (even nummers), de benedenwoning aan de Kalkoenstraat no. 14, de woning aan de De-la-Reijkade no. 83 en die aan de Katerstraat no. 7, betreffende, welke aanschrijvingen tot verbeteringen zijn uitgegaan, onderscheidenlijk op 30 Mei/3 Juni 1913, 4 November 1913, 20 Februari 1914 en 10 Juli 1914, werd de bewoning gestaakt. 9. Aanschrijving ter zake van overbevolking. Aanschrijvingen ter zake van overbevolking werden niet gedaan. 10. Toepassing van artikel 17, le lid, der Woningwet. Artikel 17, le lid, werd niet toegepast. «flNMf **lr-WP|Pira|f 3 VERSLAG WONINGWET. 11 50 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1166