30 I 8 VERSLAG WONINGWET. 24. Toepassing van art. 32, a, b en c der Woningwet. Raadsbesluiten, als bedoeld in art. 32 e, werden ge nomen op: a. 22 Maart 1915, waarbij een bedrag, groot 14.800. werd beschikbaar gesteld voor verbeteringen, aan te bren gen aan de woningen Kortenbosch Nos. 85 tot en met 107 (oneven nummers) in bet belang der volkshuisvesting; b. 7 April 1915, waarbij een bedrag, groot 14.000.—, werd beschikbaar gesteld voor den aankoop van de perceelen Westeinde Nos. 269 tot en met 297 (oneven nummers) be nevens van het recht van medeëigendom in het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie C, No. 2650, en voor de verbetering van deze perceelen in het belang der volkshuisvesting; c. 7 April 1915, waarbij een bedrag, groot 2000.werd beschikbaar gesteld voor den verbouw van woningen in de panden Ammunitiehaven Nos. 23/23a, 25, 27 en 31 in het belang der volkshuisvesting; d. 3 Mei 1915, waarbij een bedrag, groot 74.000.werd beschikbaar gesteld voor den aankoop enz. van een terrein, gelegen aan de Hoefkade, eventueel in het belang der volkshuisvesting; e. 17 Mei 1915, waarbij een bedrag, groot 495.400.werd beschikbaar gesteld voor den bouw van woningen ter ver betering van de volkshuisvesting, nabij het Kolenwagen slag en aan de zuidwestzijde van het Aivoerkanaal; f. 28 Juni 1915, waarbij een bedrag, groot 131.000.—, werd beschikbaar gesteld voor den aankoop van grond in het Laakkwartier nabij den Rijswijkscheweg in het belang der volkshuisvesting; g. 9 Augustus 1915, waarbij het bij Raadsbesluit van 22 Maart 1915 beschikbaar gestelde bedrag, groot ƒ14.800. ter verbetering van de woningen Kortenbosch Nos. 85 tot en met 107 (oneven nummers) in het belang der volkshuis vesting, werd verhoogd met 4100.—, en bijgevolg nader vastgesteld op 18.900. h. 30 Augustus 1915, waarbij een bedrag, groot 100.000.—, werd beschikbaar gesteld, teneinde bij voorkomende ge legenheden daarvoor in aanmerking komende woningen in het belang der volkshuisvesting ter opruiming of ver betering aan te koopen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1171