30 10 a. e. 2o. tot het af breken van 1 perceel; Met toepassing van de Bouw- en Woon verordening wer den door Burgemeester en Wethouders verschillende aan schrijvingen tot de eigenaren gericht: 6o. tot het plafoneeren met onbrandbare stoffen van 2 zolderingen en 1 trap in 1 perceel; 7o. tot het aanbrengen van verschillende verbeteringen aan 1 perceel; 5o. tot het aanbrengen van verschillende verbeteringen aan 5 privaten in 3 perceelen; 4o. tot het opruimen van een in bouwvalligen staat ver-, keerenden beerput; 3o. tot het van den openbaren weg afscheiden van 7 open terreinen; lo. tot het verbeteren of herstellen van de rioleering in 13 perceelen, b. de bestrating in 2 straten, de gevels, muren of fundeeringen van 3 perceelen, d. de schoorsteenen van 1 perceel, de kap- of bintlaag van 3 perceelen, f. de daken en de goten van 1 perceel, g. verschillende gebreken bij 2 perceelen; 8o. tot het aanbrengen van bestrating en rioleering in 2 openbare straten; versch i 1 lende voorseh rif ten paarden in 6 als stal gebezigde 27. Verrichtingen van het Gemeentebestuur tot verbetering der Volkshuisvesting, niet aangeduid, sub 126. 9o. tot het afsluiten van 2 gelegenheden tot bekoming van water in 16 perceelen; lOo. tot het toepasseu van voor het houden van perceelen; VERSLAG WONINGWET. C.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1173