30 11 VERSLAG WONINGWET. tot het sloopen van een bouwvalligen tuinmuur; 13o. tot het herstellen van een vermolmd brugdek; 14o. 15o. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, v. KARNEBEEK. De Secretaris, M. VAN REENEN. Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage den 5den Mei 1916. Overigens werd dagelijks in de verschillende wijken der Gemeente door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht toezicht uitgeoefend bij den bouw van gebouwen, gevels, muren, privaten, enz., en zijn daarbij zooveel mogelijk de belangen van de openbare gezondheid behartigd. tot het ophoogen van den grondbodem onder de Routen vloeren tot keering van vocht bij 1 perceel. llo. tot het aanbrengen van een rechtstreeks loozend privaat in een perceel ter vervanging van een tonprivaat; 12o. tot het aanbrengen van voorzieningen aan vochtige buitenmuren bij 1 perceel;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1174