31 2 1913266 1912263 1911285 1910314 1909 287 1908 355 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. Invaliditeitsduur Totaal. 3-7 TAK VAN DIENST. dagen. 268 100 40 6 5 t>0 Totaal 89 08 dus slechts 2 ongevallen (of Aantal ongevallen Aantal ongevallen TAK VAN DIENST. minder minder moer meer meer in 1914 dan in 1813. 2.6 O/o 1.2O/o 11.1 17.9 O/o 21.2 0/0 2.5 O/o 26.7 0/0 H.30/0 0.7 0/0 9.5 O/o Totaal 3 1 van alle korter dan 3 onge vallen. Gasfabrieken Duinwaterleiding. Gemeentewerken Reinigingsdienst Overige bedrijven Gasfabrieken Waterleiding Telefoondienst Electriseh bedrijf Openbaar Slachthuis Gemeentewerken Reinigingsdienst Brandweer. Ziekenhuis 0.1 o/o 7.9 o/0 23.4 o/0 Verzekerings- plichtlg loon langer dan 42 (doch niet; blijvend) 11.6 o/o 22.5 O/o 1 1 1 1 1 1 1 in 1914 dan in 1913. (Per f 100O,— loon.) 20 6 2 I 4 15 10 1 1 8.9 O/o 39.2 0/0 22 7 6 3 5 21 24 1 15 4 1 78 24 11 5 12 66 <12 8 2 13 5 1 1 29 9 4 2 4 25 23 3 1 20 5 1 I 3 13 21 4 wti- L vend i TotJ in- valide. 1907 334 1906303 1905 254 1904 203 1903 (11 maanden) 154 50.- 0/0 8—14 i 15—42 In de vorige jaren bedroeg liet totaal ongevallen In het jaar 1914 kwamen 0.7 °/o) meer voor dan in het jaar 1913. Aangezien het vèr- zekeringsplichtig loon steeg met 11.3 °/o blykt het aantal ongevallen in verhouding tot het loon te zijn gedaald; deze vermindering bedraagt 9.5 °/o. Voor de verschillende bedrijven afzonderlijk komen deze getallen voor in den volgenden staat. minder in 1914 dan in 1913. (Absoluut aantal.I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1176