1 31 3 0.190 0.053 0.094 0.200 1903 0.180 0.034 1904 0.111 0.305 0.282 1905 0.217 0.140 0.100 1906 0.203 0.174 0.097 0.300 1907 0.174 0.163 0.140 0.333 1908 0.173 0.185 0.102 0.367 0.145 1909 0.155 0.133 0.213 0.158 0.152 1910 0.119 0.262 0.123 0 148 0.076 0.196 1911 0.087 0.093 0.103 0.120 1912 0.085 0.168 0.081 0.112 1913 0.153 0.092 0.103 0.082 1914 Invaliditeitsduur. II. De splitsing der ongevallen naar den invaliditeitsduur, f Uit deze cijfers blijkt, dat in het jaar 1914 by de Duin waterleiding een aanzienlijke en bij den Reinigingsdienst een minder groote vermindering van het aantal ongevallen per f 1000,loon is waar te nemen dan in 1913, waartegen over een belangrijke vermeerdering valt op te merken bij de Gemeentewerken. De vermeerdering bij de Gasfabrieken is onbeduidend, terwijl uit het cijfer voor de overige bedrij ven geen groote waarde kan worden gehecht, daar het totaal aantal gering is. De hieronder volgende staat geeft een overzicht van het aantal ongevallen per f 1000,loon in de vier grootste bedrijven in elk der jaren 1903 tot 1914 voorgekomen. voor elk der jaren 1903—1914 afzonderlijk en voor die jaren te zamen, uitgedrukt in percenten van het totaal aantal VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. JAAR. Duinwater- Gemeente- Reinigings dienst. Gas fabrieken. Aantal ongevallen per f 1000,— loon in de bedrijven: leiding, j -werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1177