31 i 4 invaliditeitsduur bjj ongevallen zamen en r ongevallen in elk dier tijdvakken, geeft de volgende uit komsten. I n Omtrent dén gemiddelden invaliditeitsduur by ongevallen met ten hoogste 42 dagen invaliditeit zyn in den volgenden staat gegevens verzameld voor alle bedrijven te voor de vier groote bedrijven afzonderlijk. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. JAAR. 3—7 8-14 15-42 dagen. dagen. i dagen. 2 1 JAAR. I Invaliditeitsduur 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1903/1914 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 korter dan 8 dagen. Gas fabrieken. Reinigings dienst 11 9 8 9 12 14 13 9 10 7 7 6 Blijvend invalide of overleden. in alle bedrijven te zamen. 18 10 12 8 10 11 13 11 5 8 8 7 13 9 11 9 13 10 10 11 9 7 8 1 1 1 1 1 1 2 2 29 37 28 25 26 34 28 SI 28 16 15 15 25 20 15 18 19 94 20 19 27 25 21 23 25 22 22 22 27 30 27 28 24 26 27 22 22 23 25 24 23 22 20 15 13 21 20 15 35 36 33 21 14 17 14 10 12 13 11 11 9 8 6 9 3 3 5 5 8 4 7 5 4 2 3 2 5 11 13 11 10 11 13 11 10 10 8 7 7 Gemiddeld aantal invaliditeitsdagen per ongeval met ten hoogste 42 dagen invaliditeit in de bedrijven: Duinwater-Gemeente- leiding. werken. van het totaal aantal ongevallen per jaar voor de ongevallen verdeeld in de rubrieken 1 langer dan 42 dagen I (doch niet I blijvend i invalide), i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1178