I i L I 31 I 1 I I I g g g 9i 6 _j.S 7 - f 7 8 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TABEL 1. Uren, waarop de ongevallen plaats hadden. Namiddag "5 c-> 2 6 2 3 4 1 Totaal 3 64 10 57 15 2 3 6 3 4 MO 21 2 2 1 38, 11 1 14 4 3 l 13 24 13 I 12 2 2 2 100 2 6 18 5 1 TABEL II. Dagen, waarop de ongevallen plaats hadden. Tak van dienst. II 2 1 1 17 208 Totaal 47 36 36 43 1 42 17 100 14 16 13 16 6 18 100 15 5 1 18 16 15 15 15 3 4 4 4 2 1 5 1 268 285] 30 I 1 1 li 1 1 1 16 2 1 1 11 6 1 10 8 3 2 6 0 3 3 1 4 2 1 3 1 17 9 9 2 4 l 14 5 4 14 10 1 11 I 1 13 10 3 1 2 18 9 1 14 5 78 24 11 5 12 66 62 8 2 1 10 1 tl ■E 3 I C4 2.' O 9 8 3 1 3 10 11 1 1 tuü 2 'Z -c tii 3 14 20 13 11 1 T3 s 78 24 II 5 12 66 62 8 2 10 3 3 2 2 8 12 3 1 - 1 1 7 9 bi. •o N 1 1 1 j I 86 12 i Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst. Electrisch bodiijf. Slachthuis Gemeentewerken Reinigingsdienst Brandweer Ziekenhuis 61| 17 1 1 2 1 3 3 1 1 to 5 2 I Percentage van alle ongevallen in 1914. Overeenkomstig percentage voorde jaren 190Ö-1914 te zamen 2 Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst Elect risch bedrijf Slachthuis Gemeen te werken Reinigingsdienst Brandweer. Ziekenhuis. 37 43 Voormiddag 4 morgen) Tak van dienst, j i 00 j 16 20 jC 1 fel) Z g i~ S ~T~ 11 62 58 6 1 1 25 1 S I I O i ca 1 r-4 Percentage van alle ongevallen in 1914. Overeenkomstig percentage voor de jaren 1903-1914 te zamen co 2 pp 4 Voormiddag (nacht) ns

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1182