l I - I i ll ll 1 I s H 31 a p TABEL III. Maanden, waarin de ongevallen plaats hadden. 9 I TABEL IV. Leeftijd der getroffenen. s -g 3 s 6 8 I 8 u 8 s 3 I S i 7 2 I s3 z| 9f VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. Tak van dienst 2 l 1 Totaal 28 20 35 14 19 24 268 10 9 8 13 11 10 I 8 5 4 9 100 9 8 8 8 9 8 8 8 9 8 Tak van dienst. 3 1 Totaal 5 73 100 52 32 6 268 2 27 37 20 12 2 100 2 86 S3 4 16 7 2 100 2 1 4 1 9 1 2 2 1 12 4 1 1 6 4 4 1 1 8 9 2 1 15 16 1 8 9 3 3 9 2 3 3 6 2 1 1 6 6 2 i i 2 2 5 6 1 15 4 1 1 7 6 11 8 1 1 1 5 3 6 1 1 2 4 4 78 24 11 5 12 66 62 8 2 6 i 4 a CD V** "c O *4 i ,4 s u x I 8 25 11 5 4 5 21 26 2 1 2 8 2 -z O 6 2 2 ■d a &4 78 24 11 5 12 66 62 8 2 25 6 4 1 6 16 11 4 Percentage van allo ongevallen in 1914. Overeenkomstig percentage voor de jaren 1903—1914 te zanien 1 8 6 3 5 5 ii Percentage van alle ongevallen in 1914. Overeenkomstig percentage voorde jaren 1903—1914 te zamen Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst. Electrisch bedrijf. Slachthuis Gemeentewerken. Reinigingsdienst. Brandweer Ziekenhuis Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst. Electrisch bedrijf. Slachthuis Gemeentewerken. Reinigingsdienst Brandweer Ziekenhuis 80 a 8 100 27 20 17 24 29 10 I 1 4 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1183