31 10 TABEL V. Indeeling der ongevallen naar het bekomen letsel. Totaal L 19 l 20 S VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. GETROFFEN LICHAAMSDEEL. AANMERKINGEN. I. 39 172) II. Romp III. 131 5) 220 90 7) 268 Hoofd. a. Oogen b. Overige deelen b. Onderste. 1. rechterbeen en-voet 2. linkerbeen en -voet. 3. beide beenen. 45 456) AANTAL ONGEVALLEN. 54 59 2 93? 8«) 5) Waarvan 4 tevens voorko men onder I en 2 onder II. Waarvan 4 tevens voorko men onder III. Ledematen. a. Bovenste. 1. rechterhand 2. linkerhand 3. beide handen 4. rechterarm 5. linkerarm 6) Waarvan 1 tevens voorkomt bij a. 5. Waarvan 1 tevens voorkomt by a. 4. en 1 bij b. 2. 7) Waarvan 2 tevens voorko men onder II. Waarvan 4 tevens voorko men onder III. Waarvan I tevens voorkomt bij a. 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1184