1 I I i i h f§ <§1 31 12 Si VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. Blijvende rente. f 0,19 f 722,46 f 2,69 0,165 721,71 n 2«9 10 4 Mei. 0,36 r 2,- 25 624,0!» 19 .Juni. n 0,49 1666,85 2,- 36 16 Oct n TABEL V1I&. Ongevallen met doodelijken afloop in 1914. per dog. Bij 25 Mei. f 6512,416 19 Mrt. TABEL Vila. Ongevallen in 1913, die een blijvende, rente tengevolge hadden. Naam en beroep van den getroffene. A. Veenendaal, brandwacht. Naam en beroep van den getroffene. Omschrijving van het ongeval en gevolgen daarvan. Omschrijving van het ongeval en gevolgen daarvan. contante waarde. A. J. Sabeliw, opper man bij de Ge meentewerken. Bij het slopen van betonmuren werd het linkeroog door een stuk beton gekwetst en ontstond bindvliesontsteking aan dat oog. By het blusschen van een brand werd de linkerhand van getrof- i fene verwond door een neerval- i lend stuk glas. L. A. Verschuren, 4 Febr. aardewerker bjj de Duinwater- leiding. H c =*•5 w CÖ i Cl f 2,75 f 0,625 10 per contante dag. waarde, Rente aan de nagelaten Intrekkingen, Een ijzeren wagenwiel kwam in aanraking met getroffene’s lin kerhand, waardoor een scheur wond aan den wijsvinger en ont- veilingen aan de rugzijde van die hand ontstonden. lij het uithalen van een kachel brandde getroffene den middelvinger der lin kerhand, waardoor een ontsteking der middel- vingertop ontstond. S.Kingma, los werk man bjj den Rei nigingsdienst A. C, E. Kuit los i verver by de Ge- meentegasfabrie- j ken. Bjj het vullen van een sproeiwa gen gleed getroffene uit en ver stuikte zijn rechterpols.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1186