3 b. Samenstelling. Op 31 October traden af volgens den door Burgemeester en Wethouders vastgestelden rooster, de heeren: Mr. J. B. Peyrot, Voorzitter. Mr. Dr. A. L. Scholtens, plv. Voorzitter en lid. H. van Wort, lid. G. Lensvelt Pzn., Mr. J. Plantenga, J Plv‘ leden' In de Raadsvergadering van 22 November 1915 werden alle aftredenden herbenoemd. Aangezien ook in 1915 door het voortduren van de mobi lisatie de normale verhoudingen nog niet terugkeerden, werden de reeds in 1914 noodige verkiezingen voor de ver vulling van een vacature voor lid-werkman en wegens de aftreding van een plv. lid-werkman nog niet gehouden. VERSLAG V. H. SCHEIDSGERECHT V. GEMEENTEWERKL. 32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1191