LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN Bylage 33 GEMEENTE s-GRAVENHAGE, zooals die is vastgesteld door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 13 Juli 1910, gewijzigd bij Raadsbesluit van 20 Mei 1912. IN DE

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1193