10 OVERZICHT van hot aantal kiezers in deze Gemeente en van het getal kiezers, opgekomen bij verkiezingen na de wyziging der Kieswet (wet van 7 September 1896, Stbl. 154) by de wet van 8 December IIMM». Stbl. 208. K (één te st. Gen. tStllCl.) I 39,28 68,55 Getal kiezer» voor verkiezingen voor Kies- JAAR. district. 1901 20072 12245 3863 1902 20893 7969 1903 22278 1904 70,75 1905 27355 2655 4» 1906 27 «01 1907 30648 31,68 I II III I II Hl I tl ui i ii lil I II HI I II III I II in 6641 7037 7M® 20961 Gemiddeld getal kiezers, opgekomen bj| den Gem. raad. 6345 6809 7014 20168 den Gem. raad. den Gem. raad. 3144 2371 2685 6754 7351 7492 21597 7053 7811 7298 I 2205 2306 2605 2904 2560 7853 8411 I 8444 24708 de Prov. Staten (ééB nies de 2e K. der 6418 .6802 7113 20333 9289 9685 10238 28212 46,49 43,58 35,02 16981 4262 4640 4605 7575 i 8096 8436 24107 6037 6416 672 I 19177 8853 9444 9253 27550 46,55 32,25 35,97 7074 7693 76»» 22455 - -’ov- Staten (één ries- 9865 10307 10611 i 30783 de 2e K. der St. Gen. tlStTlCt.) de Prov. Staten de I dePr< 2e K. der St Gen. dlSUiCl.) 8411 i 8863 9097 26391 8899 9397 I 9449 27745 I 50,69 I 47,65 3651 3G66 2958 Percentsgewijze verhou ding van het gemiddeld getal opgeki'iuen kiezers tot het gebeele aantal kiezers voor 67,17 I 43,15 68.14 45,26 65.15 38,07 61.00 79,75 82,70 78,87 I 7100 I 7709 I 7998' 24000 22707 32,41 32,41 38,64 54,89 4709 4615 4022 21010

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 11