34 3 Aardappelmarkt. 600.000 H.L. Totaal veilingen gaan. In plaats nu van de warmoezeniers zijn het gedurende de laatste jaren de z.g. tweede handskooplieden die de markt voorzien van groenten en fruit, voornamelijk slechts voor de plaatselijke behoefte, hetgeen er toe bijdraagt dat deze markt vrijwel stationnair is. Door de gevolgen van den buitenlandschen oorlog werd dit jaar echter minder aangevoerd dan in gewone tijden. De oorzaak is voornamelijk te vinden in het feit, dat op de veilingen waar behoorlijke toevoer was, door de export- handelaren voor het buitenland groote voorraden opgekocht werden tegen hooge prjjzen, zoodat het dikwijls niet doenlijk was voor de kleine kooplieden om in te koopen. 50.000 45.000 1,00 3,75 „4,00 0,20 0,17 0,08 „0,19 60.000 550.000 45.000 40,000 25-000 Friesland Gelderland Zeeland ZuidrHolland 340 000 50.000 H.L. 30.000 180.000 Wat boven is medegedeeld aangaande de fruit- en groenten- markt kan eveneens gezegd woorden van de aardappelmarkt, voornamelük wat betreft de Westlandsche nieuwe zand- aardappelen die eveneens op de veilingen aangevoerd en verkocht worden en thans voor export in aanmerking kwamen. De overige aardappelsoorten, hetzij versche, hetzij ingekuilde, worden meestal uit de verschillende provinciën per vaartuig of per spoorwagon rechtstreeks ter markt aangevoerd. Aangevoerd werden ongeveer 600.000 H.L. aardappelen tegen den prijs van f 3.00 tot f 7.50 per II L. De aan voer uit de provinciën was als volgt: In 1915 bedroeg de aanvoer: 35.000 H.L. wortelen tegen den prijs van f 1,10 a f2,80 p. H.L. „0,17 „.0,82 0,20 „„0,27 2,70 9,00 9,00 „„0,28 0,32 rapen appelen peren 150.000 KG. kersen aalbessen aardbeziën en frambozen pruimen kruisbessen VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. r> n n n n r> n n w n n n w n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1202