5 gunstiger gelegenheid, d.w.z. op het geval dat by loting een der losse dagplaatsen op de Groote Markt bemachtigd kan worden. De algemeene markt wordt voor de marktkooplieden zeer winstgevend geacht, aangezien er druk gebruik van gemaakt wordt door een kooplustig publiek. 3. Visschery. De trawlvisscherij werd, in verband met mijnengevaar, uitgeoefend door slechts 27 zeilloggers en 1 stoomlogger. De zeilloggers besomden tezamen f80.572,34 de stoomlogger f 7.113,90. De loggers besomden in totaal f 189.899,81 minder en gemiddeld f 62.890,— meer dan in 1914, toen 106 loggers f 277.586,05 besomden. Te IJmuiden besomden de loggers gezamenlyk f 19.955.50. Het geheele resultaat is dus, dat de Scheveningsche trawlers in 1915 f 107.641,74 besomden of gemiddeld f 3.986,73, tegen in 1914 f 317.208,85 in totaal, of f 2.992,56 gemiddeld. De hoogste besomming was f 5.377,50. De uitkomst dezer visscherij is dus zeer bevredigend. 160 kleinere vaartuigen (booten, schokkers, enz.), waaronder 14 te Scheveningen thuisbehoorende, oefenden de kustvis- schery uit. Totaal werd hier aan versche visch besomd f 231.689,10. Geen verliezen. Aan de haringvisscherij namen deel 261 zeilloggers, 3 stoomloggers, 1 motorlogger en 19 bommen. 128 loggers en 12 bommen werden hier uitgerust voorde haringvisschery. 20 April vertrok het eerste vaartuig. 28 Nov. kwam het laatste binnen. Tengevolge van mynontploftlngen gingen verloren de bom Sch. 316 (5 Sept.), bemanning gered; logger Sch. 181 (16 Oct.), 3 mannen verdronken; Sch. 450 (8 Nov.), de stuurman ver dronk. Logger Sch. 234 strandde op 25 October aan den Hoek van Holland en ging verloren. Bemanning gered. De resultaten der haringvisschery zyu buitengewoon goed, dank zij de hooge prijzen. Als gemiddelde besomming kan veilig f 40.000,worden aangenomen. Door de loggers is hier verkocht: 8.909 last of 151.453 kantjes haring verdeeld als volgt: 124.491 kantjes pekelharing. steurharing. 25.466 1.213.400 stuks. 1.460 kantjes stukken. 5.020 makreel. 750 zoutevisch. 6 n r> 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1205