34 o 9 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Tot: In het perceel: Op de aanvrage van: 19 Februari. 19 Februari D. Hoogenraad Jzn. 26 Februari. Rembrandtstraat 2—4. D. Dijkgraaf. 26 Febr. Th. J. Vermaas. Wagenstraat 137. 9 Maart. J. P. Hermann. 23 Maart. Korendij kstraat 20/24. C. Biever. 26 Maart. Paviljoensgracht 25 a. H. Koekoek. 9 April J. J. F. Damen. 9 April. Gedempte Gracht 52. A. Koekoek. 13 April. M. v. d. Nat. 16 Aprü. M. de Leeuw. 16 April. G. H. van Hoorn. Laan v. N. O.-Indië81. 23 April. de Heemstraat 168. i 23 Aprü. t) Paviljoensgracht 86. Haagsche Automobiel Maatschappij. Laan van Roos en Doorn 45. W asschenaarsche straat 135. Malakkastraat/Boni- straat 130. Zuid-Oostbinnensingel 73 5/87. Bezuidenhoutscheweg 451. Lange Beestenmarkt 168. Besluit van B. en W. geweigerd. t) ingetrokken. het uitbreiden door het daarin oprichten van een electro motor van 3 P.K. van hare electrische inrichting voor het herstellen van automo- i-i»>len met smidse. de oprichting van een door drie electromotoren met een gez. vermogen van 7V4 P.K. gedreven metaalbewerkings- inrichting in zyn smederij, het uitbreiden van een lom penbewaarplaats door het daarin oprichten van een beenderen bewaarplaats. de oprichting van t wee ovens voor het branden van be schilderd glas. de oprichting van een brood-, koek- en banketbakkerij. de oprichting van een brood bakkerij. de oprichting van een be waai en sorteerplaats van lompen en bewaarplaats van been deren. het ter vervanging van de bestaande stoommachine van 8 P.K. oprichten van tweeelectromotorenmet een gezamenlijk vermogen van 15»/2 P.K., in zijne houtbe- wefkingsinrichting, met ver plaatsing van een ketting- steekmachine en daarbij be hoorenden electromotor van 2'/- P.K. in die inrichting. de oprichting van een lompen en beenderen bewaarplaats. de oprichting van een door zeven electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 88/,a P.K. gedreven boek binderij. de oprichting van een inrich ting voor net conserveeren en steriliseeren van groenten en vruchten met een stoom ketel. de oprichting van een banket en koek bakkerij. het uitbreiden, door het daarin oprichten van een electro motor van 7‘/a P.K., van hare drukkerij en cartonnage- fabriek met stereotypeer- inrichting. de oprichting van een zouterjj van vleesch en spek. N. V. Mortelmans Drukkerij en Cartonnagefabriek. N. V. ^Zuid-Hollandsche Spek- en Vethandel v/h. Blonk Co.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1208