34 10 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot: In het perceel: A. Hedeman. 23 ApriL G. F. Steinbuch. 27 April. 30 April. C. M. van Battum. 18 Mei. Noorderlieekstraat 13. R. Rigter. 18 Mei. Gemeentebestuur. 18 Mei. D. Hoogenraad. 28 Mei. Firma J. G. Buys Co. 4 Juni. gel 34. Jasmijnstraat. '’■hoek S. P. Knuyver. 4 Juni. Meidoomstr. (ongen.) Rottermontstr. 53'55. 15 Juni. G. van Evert. Fultonstraat 4 6. 15 Juni. Hamerstraat 24. 15 Juni. R. Louterbaeh. Spui 5d. 18 Juni. A. Pronk. IJmuidenstraat 136. 18 Juni. Ingetrokken. N.V. Visser's Landbouw- kantoor. N.V. Visser’s Landbouw- kantoor. N.V. Confectiefabrieken „Holland". Besluit van B. en W. gordijnen en aanverwante Groenewegje, Korte ongen.,hoek Adriaan j Ampt straat op het terrein van den Asch- en Vuilnis- staal aan de Wes- terstraat Ankerstraat 9/11 Noordwest-Binnensin- gel 34. de oprichting van een. door een electromotor van 4 P K. gedreven inrichting voor het borduren en maken van Charlotte de Bourbon- straat 63/65 Vliet- straat 84/86. Francois Valenten- straat 117. Valkenboschkade 76 78. gedreven smederij. de oprichting van een auto gene lasch-en snyinrichting. de oprichting van twee elec tromotoren met een gez. vermogen van 25 P.K. ter ver vanging van de bestaande stoommachine van 12 P.K. in hare door stoomkracht en electriciteit gedreven hout- bewerkingninrichtlng. i de oprichting van een, door I 13 electromotoren met een gez. vermogen van 7,8 P.K. gedreven meubelstoffen en passementenfabriek. de oprichting van een, door 8 electromotoren met een gez. vermogen van 6 P.K. gedreven zuivelinrichting. de oprichting van een, door 14 electromotoren met een gez. vermogen van 72 P.K. gedreven houtbewerkings- inrichting. de oprichting van een, door 3 electromotoren mét een gez. vermogen van 6.05 P.K. gedreven zuivelinrichting. de oprichting van een, door I een electromotor van 4 P.K. gedreven inrichting voor het vervaardigen van macaroni, de oprichting van een brood bakkerij. artikelen. de oprichting van een ben- zine be waai plaats. de oprichting van een, door een electromotor van 3 P.K. gedreven confectiefabriek. de oprichting van een. door 1 een electromotor van 3 P K. gedreven zaagmachine in zyn houtbewerkingsinrich- ting. de oprichting van een, door 3 electromotoren met een gez. vermogen van 5 P.K. i gedreven boekdrukkerij. de oprichting van een, door i twee electromotoren met een gez. vermogen van 3‘ P.K.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1209