120 Het riolennet onderging de volgende uitbreidingen: A. 253 224 Te zamen 2080 M. Riolen in straten, waar nog geen riolen lagen'. B. Te zamen 722 M. heelen loop van het jaar, 82 maal plaats, zoowel voor het gewone doel, als tot verversching van het water in de slooten rondom de Alexanderkazerne en tot door spoeling der riolen. 172 71 185 102 90 208 322 M. 307 67 26 72 M. 326 185 192 Riolen in nieuwe straten {uitgezonderd bouwplannen): Weg tusschen Viaduct H. IJ. S. M. en Trek- vlietplein Verbreede gedeelte Binckhorstlaan Trekvlietplein Verlengde Spaamestraat met pleintje Straat ten Z.O. van de spoorbaan van de H. IJ. S. M., tusschen Binckhorstlaan en spoorbaan Staatsspoor Straten ten Z.W. van het Afvoerkanaal op het terrein bestemd voor arbeiders woningen Straat A B C D Straten ten N.O. van de Visschershaven Straat ten Z.W. en evenwijdig aan de Trawlerstraat Gedeelte straat aansluitend aan hetZ.O. gedeelte van eerstgenoemde straat (in beide rijwegen) te zamen Pletter ij kade Persleiding ten Z.W. van het Afvoer kanaal Riool ten Z.W. van het Afvoerkanaal Z.O. Buitensingel Spui n n n n r> n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 120