34 11 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Tot: In het perceel: Op de aanvrage van 2 Juli. 6 Juli. Katerstraat 39. Fahrenheitstraat 168. 6 Juli. 9 Juli. Th. Kerstens. 20 Juli. W. den Duik Jac.zn. 20 Juli. de oprichting van een kuiperij. Jac. den Duik Jr. 20 Juli. W. van den Berg. 20 Juli. G. J. van ’t Riet K. J. G. v. d. Gun. 28 Juli. Rottermontstraat 49. 28 Juli. J. Slavenburg. 28 Juli. 3 Aug. B. Hus. Gerard Doustraat 119a. 3 Aug. C. Bender. Cartesiusstraat 204. Chr. G. J. Mecksenaar. 6 Aug. Hofweg, ongen. 10 Aug. 10 Aug. len den Heer C. A. Hoyng. A Firma Gezusters van den Bosch Co. N. V. Handelsvereeniging v/h J. Doyer Go. Firma H. A. van Starren burg. Paulus Buysstraat 21-33. Visschershavenweg, ongen. Visschershavenweg, ongen. Wagenstraat 131a. Willem Beukelszoon- plein 23. Hemsterhuisstraat 73. Jacob Catsstraat 180— 186 Rijswyksche- straat 51. Spuistraat 20/22/Ach- terom 49. Besluit van B. en W. My. tot Exploitatie van Ga lanteriewaren tot voort zetting der zaken van wy- Stortenbekerstraat 212999 3e van der Kunstraat, ongen. N. V. „Magazynen v/h Med- dens Zoon”. het uitbreiden van hare door electriciteit gedreven wasch- en strykinrichting, door het oprichten van drie electro- motoren met een gez. ver mogen van 5 P.K. het oprichten van een, door een electromotor van 7»'2 P.K. gedreven meubelfabriek. het oprichten van een, door de in hare aangrenzende wasch- en strykinrichting aanwezige stoommachine van 25 P.K. te dryven in richting voor het herstel len van machineonderdeelen met smederij. de oprichting van een vet- smelterij. de oprichting van een zoutery van spek en vleesch.’ de oprichting van een door een electromotor van 3 P.K. gedreven wasch- en stryk inrichting. de oprichting van een auto gene lasch- en sny inrichting in zyn door electriciteit ge dreven metaalbewerkings- i inrichting met smederij. 1 de oprichting van een door een electromotor van 4 P.K. gedreven inrichting voor het bereiden van verfstoffen. het uitbreiden. door het daarin opricnten van vier ovens en twee electromoto- ren met een gez. vermogen van 4 P.K. en door het ma ken van een aanbouw, van zyn brood- en beschuit- bakkery. de oprichting van een lompen en beenderen bewaarplaats. de oprichting van een moffel- inrichting. de oprichting van zes liften en een stofzuiger, gedreven door zeven electromotoren met een gez. vermogen van 38.6 P.K. de oprichting van twee liften, gedreven door twee electro motoren met een gez. ver mogen van 5.7 P.K. I het uitbreiden van zijn door electriciteit gedreven inrich ting voor het vervaardigen van lingeriën, door het op richten van een electromo tor van 3 P.K. de oprichting van een kuiperij. N. V. „Polarine Fabrieken” (Polarine Works).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1210