34 12 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot: In het perceel: J. C. van Dam. 10 Aug. H. Lobel. 13 Aug. 17 Aug. 17 Aug. kade 21. Nieuwstraat 24. 24 Aug. E. Lohman. Fagelstraat 11/13. 24 Aug. A. I. J. Wilbers. 24 Aug. Vaillantlaan 249. Firma Bos Hoos. I Sept. i? J. Rood. Smidsslop 10. 17 Sept. P. G. Jansen. 17 Sept. S. Harteveld. 17 Sept. L. P. van der Kroft. 28 Sept. J. P. Nieborg. 28 Sept. Th. J. H. Meyer. R. Buyninck. van een koek- en ;ery. Houtweg 14. Aert van der Goes- straat 27/van Loo- straat 27. Vaillantlaan 436. op de open plaats van perceel Koninginne gracht ld/Houtweg Korte Groenewegje 136. Westeinde 193/193a. Christiaan de Wet straat 24. Jan Steenstraat 34. Groot-Hertoginnelaan 258/Voltastraat 21. Besluit van B. en W. 27 Aug. 27 Aug. Bothastraat 62. Jan Pieterszoon Coen- straat 1. Binckhorststraat 70/72. Mij. tot Exploitatie van de Kon. Brood- en Beschuit fabriek Lensvelt Nicola benzinebewaar- i van een banket- 17 Sept. 21 Sept. N.V. „Hollandsche Mij. tot het maken van werken in gewapend beton”. de oprichting van een hoef smederij. de oprichting van een lompen en leenderen 1 bewaarplaats. de oprichting van een, door een electromotor van 2’/^ P.K. gedreven inrichting voor het bewerken van een vloer bekleeding. het uithielden, door het daarin oprichten van een electro- P. Buds. Jhr. F. H. P. J. Gevers. de oprichting van een lompen- 1 bewaarplaats. de oprichting van een zouterij van spek en vleesch. de oprichting van een benzine- bewaarplaats. de oprichting van een koek- en banketbakkerij. Firma H. van Gelder en J. H. van Ginkel. Amsterdamsche Veer- motor van 2 P.K. van i' hare door electriciteit ge- dreven metaal be workings- inrichting met metaalsmel- terp en- gieterij. de oprichting van een koek- en banketbakkerij met 5 electrnmotoren tot een ge- i zamenlijk vermogen van 6l/i P.K. voor het drijven van i verschillende werktuigen. de oprichting van een, door 1 een electromotor van 5 P.K. gedreven chemische was- scherij, een stoffen ververij en benzine distilleerder^ met stoomketels, alsmede plaats. de oprichting bakkerij. de oprichting van een smederij- de oprichting van een benzine bewaarplaats. het uitbreiden, door het daarin oprichten van een electromo tor van zes paaidekracht van hare door stoomkracht gedreven wasch- en stryk- inrichting. de oprichting vaneen lompen en been deren bewaarplaats. de oprichting van een benzine- iMjwaarplaate.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1211