34 j 14 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In het perceel: Tot: Op de aanvrage van: 5 Nov. Korte Houtstraat 27. 9 Nov. Noorderbeekstraat 4a. 16 Nov. Katerstraat 42a. C. van Beek. 16 Nov. J. D. Kayser. 23 Nov. J. N. Sineele. 7 Dec. J. W. A. Leenen. 7 Dec. Breedstraat 116/116a. P. Niezen. 7 Dec. 7 Dec. 10 Dec. Trekvliet. 17 Dec. 17 Dec 17 Dec. de Carpentieret raat 136 D. v. d. Berge. L. W. van Mil. Hamerstraat 12a. 14 Dee. Rijswjjksche weg 14. 21 Dec. 31 Dec. S) Besluit genomen door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. A. Goditiabois. Firma G. J. VeldersenJ.H. Heessels Co. N. Fros. Hooge Nieuwstraat 2 Jouliertstraat 164. Pastoorswarande Sen Geest 67. Besluit van B. en W. 28 Dec. 31 Dec. Internationale Automobiel My. J. Cordes. Bezuidenhoutscheweg 151/Helenastraat 24/ 26. open plaats van perc. Pansierstroat 21/23. open plaats van perc. Wilhelminastr. 63. Coöperatieve Winkel veree- niging vroeger v. h. district ’s-Gravenhage der Vereen. „Eigen Hulp". Coöperatieve Winkelveree- niging vroeger v. h. district ’s-Gravenhage der Vereen. „Eigen Hulp”. Geineentegasfabriek. open plaats van de perceelenPrinse- straat 5/7/9/11, No- bolstraat 6/8en Oude Molstraat 10/1 Zuidbinnensingel 13-14. de oprichting van een, door drie electromotoren met een gez. vermogen van 10 P.K. gedreven pianofabriek. de oprichting van een kachel- smederij. de oprichting van een auto gene laseh- en snjjinrichting. het uitbreiden van bare l>e- waaiplaats van acetyleen- gashouders voor verlichting van stoomtramrütuigen. het oprichten van een smederij, het oprichten van een steen houwerij. bet opricnten van een door een stoommachine van 90 P.K. gedreven houtbewei- kingsinrichting. een te bouwen perceel in de 3e Lulofsdwars- straat Jul. van Stolberglaan, hoek Jac. Hossel- straat. het oprichten van een door een electromotor van 4t/2 P.K. gedreven lift het oprichten van een petro- leum bewaarplaats. het oprichten van een petro leum bewaarplaats. de oprichting van een benzine bewaarplaats. de oprichting van een steen houwerij. het oprichten van een model inrichting. het oprichten van een, door I een electromotor van 3 P.K. gedreven inrichting voorliet opwekken van gelijkstroom, het oprichten van een electro motor van 10 P.K. in zijn inrichting voor het malen van graan en mosterd, ter vervanging van de bestaande stoommachine. het uitbreiden van z(jn wascb- en strijklnrichting door be trekking van een nieuw per ceel en bet daarin opneh- ten van een stooinmangel. i het oprichten van een, door 3 electromotoren met een gez. vermogen van .'P/jP.K. gedreven drukkerij. het oprichten van een petro- leumbewaarplaats. N.V. „Haagsche Tramweg Maatschappij”. Coöperatieve Winkelveree- uiging vroegere, h. district ’s-Gravenhage der Vereen. „Eigen Hulp”. L. Valk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1213