34 Totalen 212.824 Totaal f 85.868,47 5 Goud- en Zilverwerk, ter belasting en stempeling aange boden ten kantore van waarborg te ’s-Gravenhage in 1915. f 77.250.60 5.838,07 5 2.779.80 I f 85.868,47 5 De ontvangsten zijn vergeleken by 1914 toegenomen met een bedrag van ongeveer 20 duizend gulden. Ingevoerd werden 1001 partijen tegen 1185 in 1914. Het aantal uitgevoerde partijen bedroeg 83 tegen 186 in 1914. Inlandsche werken Buitenlandsche werken Oude werken Ontvangen aan belasting essaailoon transactiegeld f 86.085,95 b. Ambachtsnijverheid. Ambachtsschool te ’s-Gravenhage. De inrichtingen onder het beheer van het Bestuur der Ambachtsschool werden in 1915 bezocht door 1166 leerlingen, waarvan er 531 het onderwijs volgden op de avond-teekenschool met daarbij behoorende cursussen en 625 dat der Ambachtsschool. Dit aantal is wederom 164 grooter dan in het vorige jaar en er is grond om te verwachten, dat de aanvragen om vakonderwijs te genieten zullen blijven toenemen. Het nieuwe schooljaar ving op 1 April aan met 578 leer lingen, onder welke 220, die voor de eerste maal de school zouden bezoeken. Voor den nieuwen cursus hebben zich doen inschrijven 425 candidaten of 84 meer dan het vorige jaar. Hiervan zijn, op grond van een zeer gunstig rapport van het Hoofd der school toegelaten 105 en na vergelijkend examen 115. Voor het examen werden opgeroepen 320 candidaten, 8 hunner zijn niet opgekomen. Een voldoend examen werd afgelegd door 216 candidaten. Onder de 96, die niet aan 6.616.280 478.510 97.860 20 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Goud. Zilver. 7.192.650 184.190 14.995 13.639 63,47 154,— Bedrag der belasting. Gewicht in grammen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1219