I 1 [t 122 I I I 0,257 f 0,25’ 0,34 4,25 4’. Pompen. Het gewone onderhoud der openbare pompen ge schiedde in eigen beheer; alleen het verfwerk werd openbaar aan besteed. riolen en urinoirs slooten pompen 2.797,50 5.326,25 1.172,50 0,23 0,95 f 1.460.107,16 249.320,21 388,94s f 1.7O9.8Ï6JP De voor deze werken gehouden openbare en onder- handxche aanbestedingen werden gegund als volgt: 1. Het leggen, opnemen en herleggen van kei-, klinker-, ironbrick-, tegel- en andere bestratingen: a. buiten de tramsporen per M2. voor b. tusschen de tramsporen en tot 1 M. er buiten per M*. voor het leggen van trottoirbanden per M. voor. het herleggen van trottoirbanden per M. voor hét leveren van zand per M3. voor aan Z. Gelens te ’s-Gravenhage. 2. Het leveren van gegoten ijzeren straat- en trottoirkolken enz. in 3 pereeelen aan de N.V. Haagsche Machinefabriek en Ijzergieterij te ’s-Gravenhage: 1 perceel voor 3. de levering van materialen, als: kool teer per vat voor aan A. Alphenaar, alhier. 5°. Openbare waterplaatsen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer; het verfw’erk werd openbaar aanbesteed. De uitgaven voor de wrerken onder letter b, sub B, bedroegen voor straten en pleinen n n r> n n n n JL— 1 n 1 n Ti n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 122