d tl O c *2 c 34 23 4 1 I 195 531 53 werden toegelaten 38 eandidaten, waarvan er 23 reeds het vorige jaar den cursus volgden. Voor den Vervolgcursus voor machinisten hebben zich 15, waarvan 9 van het vorig jaar, en voor de Cursussen voor Volwassenen 195 eandidaten aangemeld, die allen tot de lessen zijn toegelaten. De Avondteekenschool met bijbehoorende cursussen wordt dus bezocht door 531 leerlingen. Deze leerlingen zijn over de verschillende vakken als volgt verdeeld: Timmerlieden en wagenmakers. Meubelmakers Huissmeden en machine-bankw. Electriciens-instrumentmakers Steenhouwers, metselaars, loodgie ters Beeldhouwers, stucadoors Schilders Typograien Behangers en stoffeerders. Bouwkundigen. Kantoorbedienden Beroepen, niet onder de voorgaande begrepen 54 46 67 44 58 18 3S 9 36 12 30 26 37 1 1 33 1 21 4 21 24 112 64 117 91 15 8 I 9 2 De cursus voor gasfitters werd geregeld bijgewoond door 9 volwassenen en door 6 koperslagersleerlingen van de hoogste klasse der Ambachtsschool. De resultaten waren ook ditmaal in ruime mate bevredigend. De cursus voor behangers en stoffeerders verkeert in bloeienden toestand, hieraan wordt deelgenomen door 33 leerlingen. Aan den cursus voor volwassen zetters werd deelgenomen door 23 leerlingen. De cursus in het nabootsen van hout en marmer en het penseelschrijven werd gevolgd door 15 volwassen schilders. Te si -1 \iil S :5 I >i 15 38 4 283 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. ■i 4 J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1222