34 26 BALANS 30 April 1916. WINST- EN VERLIESREKENING. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN f 50.000,— 1.415,21 T> 250,— n f 52.563,17 1.324,64 5 Per Interest en f 34,- f 304,9!» 38,498 Saldo f 1.324,64 s 1 324,64 s f Voorset» otn. berek. 266,49 s 897,96 16,22 8,62s 250,— 897,96 130,04 30,15 Per Aandeelenkapitaal 80 aand. a f 500,— f 40.000,— 100 aand. A f 100,— f 10.000,— i f 25.900,— I 2.802,035 23.586,29 Per Interest, reserve voor uitbet, rente voorschot nemers Nog te betalen deeln in Ned. Ver. t. Verb Volkscrediet Winst f Aan Bureaubehoeften Drukwerk Advertentiën Diverse onkosten Acte v. Opr. f 41,19 Zeg. v. Aand. 103,50 Porto 16,30 Administrat. 110, Informatie. Aan Aandeelen in Porte- feuille 38 A f 500,— f 19.000,— i 69 A „100,— 6.900,— Aan Nuts-Spaarbank Voorschotten, saldo Interest, te vorderen Nuts-Spaarbank Zegels, aanwezig Aandeel Nederl. Ver. t. Verb. Volkscrediet. i f 52.563,17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1225